Vakbeurs voor
onderwijsinnovatie en ict

Reglement IPON Awards 2018

Artikel 1
De IPON Awards 2018 bestaan uit 8 categorieën (inschrijven kan in meerdere categorieën):

 1.  IPON – innovatie van het leren Award
  De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces
  Primair Onderwijs
 2. IPON – innovatie van het leren Award
  De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces
  Voortgezet Onderwijs
 3. IPON – innovatie van het leren Award
  De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces
  Middelbaar Beroeps Onderwijs
 4. IPON – Gewoon Speciaal Award
  Innovatie in het Speciaal Onderwijs
  Speciaal Onderwijs
 5. IPON – organisatie van het leren Award
  Ondersteunend proces, efficiency
  Onderwijsbreed
 6. IPON – Start-up Award
  Vernieuwend ICT-idee voor product of dienst t.b.v. het onderwijs
  Onderwijsbreed
 7. IPON – stimulerings Award
  Persoon, organisatie of initiatief met grote betekenis voor ict in het onderwijs
  Onderwijsbreed
 8. IPON / Mediawijzer.net Award
  Meest innovatieve project mediawijsheid – leerlingen/docenten/opvoeders/organisaties
  (zie speciale criteria onder Artikel 16)
  Onderwijsbreed

Artikel 2
De organisatie van de IPON Awards 2018 is in handen van Reshift Digital in Haarlem

Artikel 3
De juryvoorzitter wordt jaarlijks aangewezen door de organisatie (IPON). De voorzitter van de jury is autonoom in zijn/haar keuze van (mede)juryleden: de voorzitter bepaalt wie plaats neemt in de jury. Een aanstelling als jurylid geldt eveneens voor één jaar.

Artikel 4
Het inzenden voor de IPON Awards staat open voor alle ICT-toeleveranciers voor het onderwijs (uitgevers/leveranciers van: hardware, software, leerlingvolg-, rooster- en administratiesystemen, websites, oplossingen voor documentbeheer, e-learning producten etc.)
Presentatie tijdens het IPON evenement moet mogelijk zijn. Dit betekent dat kandidaten voor de Awards niet per se standhouder hoeven te zijn. Maar de organisatie verwacht wel dat de genomineerden in de gelegenheid zijn zichzelf tijdens de IPON 2018 te presenteren.

Artikel 5
Uitgesloten van deelname zijn de platformpartners van de IPON evenals de juryleden en hun eventuele organisaties.

Artikel 6
Aanmeldingen dienen uiterlijk 8 januari – 17.00 uur bij de IPON Awards-organisatie binnen te zijn.

Artikel 7
De inzendingsvoorwaarden zijn:

 • een volledig en correct ingevuld deelnameformulier
 • akkoordbevinding met het reglement
 • eventueel fotomateriaal als aanvullende informatie

Artikel 8
De onafhankelijke jury o.l.v. de voorzitter onderzoekt voorafgaande aan de jurering of de inzendingen voldoen aan de inzendingvoorwaarden. De jury toetst of de inzendingen zijn aangemeld in de juiste categorie en op de juiste wijze.

Artikel 9
De jury heeft het recht de toegelaten deelnemers te benaderen voor (nadere) toelichting.

Artikel 10
De IPON Awards 2018 worden toegekend aan een persoon/project/ bedrijf en/of organisatie die een innovatieve/inventieve oplossing heeft gevonden voor een complex probleem of een slim of origineel product heeft ontwikkeld. De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:

 • Is de oplossing / toepassing nieuw en/of vernieuwend?
 • Is het product onderwijsbreed toepasbaar?
 • In hoeverre levert het gebruik van de oplossing een bijdrage aan het onderwijs?
 • In hoeverre gaat er een voorbeeldfunctie uit van de oplossing?
 • In welke mate is er sprake van een inventieve/innovatieve oplossing voor een complex probleem?

Artikel 11
Gebruikte Afkortingen
PO         – Primair Onderwijs
VO         – Voortgezet Onderwijs
SO         – Speciaal Onderwijs
MBO/BVE     – Middelbaar Beroeps Onderwijs / Beroeps en Volwassen Educatie

Artikel 12
De jury nomineert maximaal voor elke categorie 3 inzendingen. Voor de IPON 2018 op 6 en 7 februari in Utrecht wordt uit de genomineerden door de vakjury de winnaar bepaald en beloond met de IPON Award 2018.

Artikel 13
Over de uitspraak van de vakjury wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 14
Indien er naar de mening van de jury in een bepaalde categorie sprake is van onvoldoende kwaliteit zal er voor die categorie geen nominatie plaatsvinden.

Artikel 15
Elke inzending blijft eigendom van de inzender. De juryleden en de organisatie van de IPON Awards zullen strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van alle ontvangen bescheiden in acht nemen. Verveelvoudigen van inzendingen t.b.v. de jurywerkzaamheden is toegestaan. Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties, tentoonstelling, en promotionele activiteiten. De organisatie van de IPON Awards is gevrijwaard van het betalen van copyright en beeldrecht met betrekking tot de inzendingen.

Artikel 16
Voor de IPON/Mediawijzer.net Award gelden de volgende (extra) criteria:

 • In hoeverre is de gebruiker van de oplossing/toepassing mediawijzer geworden? Wat wist men nog niet vóór het gebruik wat men wel erna weet?
 • Toetsen aan het competentiemodel van Mediawijsheid (notitie Helderheid over Mediawijsheid  (bij voorkeur komen alle competentiegroepen terug in de oplossing/toepassing):
  • gebruik: apparatuur & software kunnen bedienen
  • begrip: mediaboodschappen kritisch kunnen analyseren
  • communicatie: mediacontent kunnen creëren en via media sociaal kunnen interacteren
  • strategie: media bewust kunnen inzetten om de eigen doelstellingen te realiseren
 • Draagt de oplossing/toepassing bij aan een positieve benadering van gebruik van media in plaats van de gevaren te benadrukken?
 • Is de oplossing/toepassing ook geschikt voor de omgeving (leerkrachten, ouders, opvoeders) van de jongeren (10-14 jaar) om mediawijzer te worden? Bevordert de oplossing/toepassing dat jongeren en hun omgeving samen mediawijzer worden?
 • Een hoge mate van samenwerking: Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie. Met welke partijen wordt samengewerkt om de resultaten te bereiken?
 • Is het een duurzame oplossing/toepassing? (m.a.w. blijft het bij een projectje, waarvan de resultaten snel wegzakken, of is het structureel in te zetten en zo ja hoe?)

¹ Toelichting op het competentiemodel is te lezen in de notitie Helderheid over Mediawijsheid (PDF).