Vakbeurs voor
onderwijsinnovatie en ict

Algemeen, Bezoekers

Programma

programma

Het programma van de IPON 2016 staat dit jaar in het teken van gepersonaliseerd leren.

 

Leren op maat is een belangrijk thema binnen het onderwijs. Door gebruik te maken van ict kun je als school iedere leerling een gepersonaliseerde route door de stof aanbieden, die past bij het tempo, het niveau en de eigenschappen van de leerling. Leraren kunnen de voortgang eenvoudig volgen en begeleiding op maat bieden. De leerling komt dus centraal te staan en de kwaliteit van het onderwijs kan worden verbeterd. Gepersonaliseerd leren is de rode draad die door het hele programma van de IPON zal gaan lopen. De meer dan 100 presentaties en workshops van bedrijven, adviseurs en scholen zelf zullen trachten meer inzicht te geven in de belangrijkste innovaties op het gebied van leermiddelen, ict toepassingen en technische ondersteuning.

 

Expertise Summit 2016

Donderdag 4 februari  2016 
Ook deze editie van de IPON de Expertise  Summit. Dit programma binnen de IPON is gericht op het bestuur, directie, managers en schoolleiders. Deelname aan de Expertise Summit levert waardevolle informatie op voor scholen. Het doel van de Summit is om scholen en besturen meer inzicht te geven in de stand van zaken op het gebied van de visie op onderwijs, ondersteuningsbehoeften en ambities van zowel leerkrachten als schoolleiders.
Onderwerpen als : Communicatie school – leerling – ouders, Grip op krimp. Kleine scholen hoeven niet dicht, Onderwijskundig leiderschap in de 21e eeuw en  Online Strategie in het mbo.
Leermiddelenbeurs en congres 2016
Tijdens de leermiddelenbeurs staan de ontwikkelingen op het gebied van leermiddelen en de producten en dienstverlening van educatieve uitgeverijen centraal. Voorbeelden van relevante ontwikkelingen en thema’s voor de leermiddelenbeurs in 2016 zijn: gepersonaliseerd leren, digitalisering, opbrengstgerichtwerken, learning analytics, toetsen (en de relatie met lesgeven en leermiddelen), ouderbetrokkenheid en ontwikkeling van jongeren.
Programma
Het programma bevat een mix van onderwerpen die spelen binnen het PO,VO en MBO en is aansprekend voor de verschillende functieniveaus op scholen. Het evenement zal een inspirerend programma bieden met een diversiteit aan onderwerpen die raken aan leermiddelen, digitalisering en ontwikkeling op scholen.
Voor wie 
De leermiddelenbeurs richt zich op leerkrachten/docenten in het PO,VO en MBO en schoolleiders en management die zich bezighouden met selectie/keuze van leermiddelen of het opstellen van leermiddelenbeleid.
Gewoon Speciaal 2016
Woensdag 3 februari  2016
Tijdens de IPON natuurlijk ook aandacht voor het speciaal en passend onderwijs. De conferentie is gericht op professionals uit het speciaal maar ook op het reguliere onderwijs.