Vakbeurs voor
onderwijsinnovatie en ict

Schermafbeelding 2016-01-22 om 09.47.23

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwijsen: 1 = Persoonlijk leren met de zaken van Zwijsen. 2 = Persoonlijk leren met Taal in beeld. 3 = Persoonlijk leren met Estafette.
Malmberg: Het leren van nu met digitale varianten van de rekenmethodes van Malmberg.
Thieme Meulenhoff: PO: Benut de talenten van kinderen met ‘Mijn Talent’. VO: Samen leren vernieuwen met leerlingen.
BLINK: Voelen is onthouden.
24boost: Digitaal leren en werken.
Deviant: 1 = Praten tegen de muur. 2 = Rekenen een spel.
Visiria: 1 = L2S Spraaksoftware. 2 = Picaro Engels voor het Basisonderwijs.
Heutink/Heutink ICT: MOO, Leren met Heutink.

Beschrijving Sessies:

Zwijsen
Sessie 1: Breng leren tot leven in de 21e eeuw. Persoonlijk leren met De Zaken Van Zwijsen.
De 21e eeuw stelt andere eisen aan het onderwijs. Enerzijds gaat het dan om de inhoud van het curriculum en de vaardigheden die erbij passen. Maar het gaat ook om de manier waarop het leren afgestemd gaat worden op de leerling als uniek persoon. Persoonlijk leren dus, met een betere leermotivatie en betere leerprestaties als resultaat. De ontwikkeling richting persoonlijk leren raakt alle vakgebieden en is daarom ook terug te vinden in De Zaken Van Zwijsen, de nieuwste methode voor de kennisgebieden.

Op het plein ‘Leren van nu’ is te zien hoe leerlingen persoonlijker kunnen leren met De Zaken Van Zwijsen. Het unieke daarbij is dat tegemoet gekomen wordt aan de verschillen tussen kinderen, zonder door te schieten in traditionele valkuilen van geïndividualiseerd werken.

Sessie 2: Breng leren tot leven in de 21e eeuw. Persoonlijk leren met Taal in beeld.
De 21e eeuw stelt andere eisen aan het onderwijs. Enerzijds gaat het dan om de inhoud van het curriculum en de vaardigheden die erbij passen. Maar het gaat ook om de manier waarop het leren afgestemd gaat worden op de leerling als uniek persoon. Persoonlijk leren dus, met een betere leermotivatie en betere leerprestaties als resultaat. De ontwikkeling richting persoonlijk leren raakt alle vakgebieden en is daarom ook terug te vinden in Taal in beeld, de nieuwste taal- en spellingmethode van Nederland..

Op het plein ‘Leren van nu’ is te zien hoe leerlingen persoonlijker kunnen leren met Taal in beeld. Het unieke daarbij is dat het persoonlijk leren wordt gefaciliteerd door een sterk leerlingplatform met een interactief leersysteem, een digitaal toetssysteem en serious games voor woordenschat en spelling. Daarnaast is er een sterk leerkrachtplatform waarmee bij de leerkracht bij het voorbereiden, geven en evalueren van lessen heel veel werk uit handen genomen wordt. Door deze beide platforms met elkaar te verbinden kan de leerling beter gevolgd worden en het leren afgestemd worden op de individuele onderwijsbehoeften.

Sessie 3: Breng leren tot leven in de 21e eeuw. Persoonlijk leren met Estafette.
De 21e eeuw stelt andere eisen aan het onderwijs. Enerzijds gaat het dan om de inhoud van het curriculum en de vaardigheden die erbij passen. Maar het gaat ook om de manier waarop het leren afgestemd gaat worden op de leerling als uniek persoon. Persoonlijk leren dus, met een betere leermotivatie en betere leerprestaties als resultaat. De ontwikkeling richting persoonlijk leren raakt alle vakgebieden en is daarom ook terug te vinden in Estafette, de meest gebruikte methode voor voortgezet technisch lezen.

Op het plein ‘Leren van nu’ is te zien hoe leerlingen persoonlijker kunnen leren met de Leestrainer van Estafette. Het unieke daarbij is dat hiermee tegemoet gekomen wordt aan de verschillen tussen kinderen. Er kan op eigen niveau geoefend kan worden. De snelle doorstromers kunnen daarmee versneld door de leerlijn, terwijl de minder snelle doorstromers meer kunnen oefenen met de leerstof die ze nog extra moeten herhalen. Dit gebeurt in een uitdagende context en ondersteund met de nieuwste technologieën.

Malmberg
Het leren van nu met de digitale varianten van de rekenmethodes van Malmberg.
Wat verandert er als de les- en werkboeken van de rekenmethode vervangen worden door tablets of laptops? Werken de kinderen in de rekenles dan allemaal individueel op hun eigen apparaat, terwijl de leerkracht plaatsneemt achter zijn laptop om via het ‘dashboard’ de voortgang te monitoren? Of leidt de digitale variant van de rekenmethode van Malmberg juist tot meer samenwerken en interactie tussen leerling en leerkracht? Kom op klassenbezoek bij meester Pepijn en observeer zelf hoe de nieuwste leermiddelen een bijdrage kunnen leveren aan het personaliseren van uw onderwijs.

Thieme Meulenhoff
PO: Benut de talenten van kinderen met Mijn Talent
Mede door de technologie verandert onze samenleving in rap tempo. Met Mijn Talent leren de kinderen in groep 5 tot en met 8 de vaardigheden die ze nu en straks nodig hebben om te ‘overleven’ in deze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, digivaardig zijn of kritisch kunnen denken. Op het Plein Leren van Nu gaan de leerlingen aan de slag met een minprojectje uit Mijn Talent.

VO: Samen leren vernieuwen met leerlingen
Tijdens de les laten we de talenten van leerlingen bloeien en gaan de leerlingen zelf aan de slag met het ontwerpen van een nieuw lesidee. Hoe ziet de ideale les Nederlands eruit volgens de leerlingen? Tijdens deze creatieve en interactieve les gaan de leerlingen samenwerken, brainstormen én pitchen en delen we de nieuwe ideeën via Schooltas.

Blink
Voelen is onthouden.
Blink gelooft dat prikkelende lesstof essentieel is voor gepersonaliseerd leren. Met  uitdagende en relevante onderzoeksvragen en lesvormen gaan leerlingen veel meer op zoek, ontdekken ze meer en onthouden ze beter. Ict is daarbij slechts ondersteunend, maar geeft veel meer mogelijkheden om leerlingen in hun eigen wereld aan te spreken. De lesmethodes van Blink zijn ontwikkeld op leerlingen raken – voelen is onthouden – en laten zien dat leerlingen en daarmee ook leerkrachten en docenten enthousiaster worden. Op het Leren van Nu plein zijn PO en VO-leerlingen afwisselend aan het werk met de diverse methodes.

24boost
Digitaal leren en werken.
Veel docenten noemen als nadeel van digitaal onderwijs dat jongeren alleen nog maar achter een scherm zitten. Bert Visscher laat in deze workshop zien hoe je met de digitale en adaptieve leeromgeving 24boost digitale lessen naar de praktijk haalt. En hoe leerlingen op een actieve manier worden uitgedaagd om op een efficiënte en effectieve wijze te leren. Zo wordt digitaal onderwijs een verrijking voor uw praktijklessen.

Deviant
Praten tegen de muur?
Leren communiceren in een vreemde taal is vaak lastig te organiseren en ook moderne studenten  moeten soms over een drempel. Ons antwoord daarop is de VIP Room (Virtual Interactive Presentation Room)

Een 3D klaslokaal in virtual reality. De leerling kan met zijn/haar mobiel en een VR bril (google card board) aan de les deelnemen. Zij kunnen dit op school doen, maar ook thuis, met oefeningen uit de methode, met eigen oefeningen van de leraar of met een opname of live stream van de les op school. Deze lessen zijn zeer interactief en gepersonaliseerd. Denk bijvoorbeeld aan een les Engels. De leerlingen bezoeken virtueel de stad London. Ze krijgen ieder een 3D film van London te zien en maken alleen of samen oefeningen in de VR klas. Maar ook een les plantkunde waarin een 3D molecuul of bladstructuur voor hen zichtbaar wordt en verandert als ze er gericht naar kijken. In de les worden studenten virtueel naar een locatie gebracht (stad, gebouw, bladnerf). Ze krijgen ervaring aangeboden tijdens de reis terwijl het studiemateriaal en/of de docent hen begeleidt en van informatie voorziet. Dit is meer dan een idee. Het concept werkt en begin 2016 is de eerste versie gereed voor gebruik.

Rekenen een spel?
Leren rekenen moet nu eenmaal in vo en mbo en wordt zelfs geëxamineerd. Het leren rekenen kan via boeken en een online oefen- en toetsprogramma, maar ook door middel van de serious game Startrekenen 3D wat zowel in de klas als thuis gedaan kan worden. Alle rekendomeinen komen geïntegreerd aan bod in een interactief en gepersonaliseerd spel waarbij de leerling in een virtuele stad zowel dagelijkse (reken)handelingen moet verrichten als leuke games kan spelen op verschillende niveaus, zowel 1F, 2F als 3F. Bij elk gegeven antwoord  zit een feedback-functie. Natuurlijk horen hier ook bij het vrijspelen van nieuwe games, scores en het uitdraaien van een certificaat.

Visiria
L2S Spraaksoftware voor alle vormen van onderwijs.
Leerlingen die behoorlijk wat moeite hebben met het (technisch) lezen kunnen bij het lezen en schrijven worden ondersteund door compenserende software. Het spraaksoftwareprogramma L2S is dan een mooie oplossing. Laagdrempelig en ook nog eens zeer betaalbaar. Maak er hier kennis mee. In minder dan drie kwartier zijn leerlingen er mee vertrouwd en kunnen zij alles wat er aan tekst op het beeldscherm staat aan zich laten voorlezen. Daarnaast is er ondersteuning bij het schrijven.

Picaro Engels voor het Basisonderwijs.
Als u ook schoolbreed Engels wilt introduceren op uw school, dan kan het materiaal van Picaro een mooie oplossing zijn. Een multimediale toepassing waarbij (werk-)boeken en internettoepassingen naadloos op elkaar aansluiten. De methode sluit aan bij de bekende Cambridge-niveaus Engels. Maak er hier kennis mee!

Heutink/Heutink ICT
MOO, leren met Heutink
Ieder kind een eigen device. Vertrouwd leren met ICT als middel in een gepersonaliseerde leeromgeving.

De leerkracht wordt in staat gesteld eigenaar en regisseur te zijn van het leerproces waarbij recht gedaan wordt aan verschillen.